دوچرخه سواری

منتشر شده درJanuary 10,2015

دوچرخه سواری

دوچرخه سواری شما را به یک سطح جدید خواهد رساند. نرم افزار برخیز با داشتن ویژگی مختلف گوشی هوشمند شما را به بهترین کامپیوتر دوچرخه سواری اندروید تبدیل و به شما در داشتن بدنی سالم تر کمک می کند. امکان ثبت نمودن مسیر با استفاده از GPS، ثبت مساقت پیموده شده، سرعت، کالری سوزانده شده، زمان و … از دیگر ویژگی های این برنامه است